Házirend


 • Belépés saját felelősségre!
 • A területen folytatott tevékenység végzése során elszenvedett esetleges személyi és anyagi sérülések esetén a telepet üzemeltető felelősséget nem vállal.
 • A hulladékudvarban a lakos saját felelősségére tartózkodhat, rakodhat, mozgathat anyagot!
 • A lakossági szelektív hulladékudvarokban az átvételre kerülő hulladékok mennyiségét, hulladék típusonként, fajtánként, mérlegeléssel kell meghatározni.
 • A mérlegeléseket raklapemelő mérleggel végezzük, melyhez a beszállított hulladékot raklapra kell rakodni és onnan a tároló konténerbe, vagy tároló térre helyezni a hulladékátvevő személyzet utasítása alapján.
 • A mérlegeléshez szükséges eszközöket, (láda, vödör) kirakodás, kiürítés után újra mérlegre kell rakni és súlyukat megmérni a pontos hulladék mennyiség megállapítása érdekében.
 • Az előre nem szelektált, ömlesztett, kevert, vegyes, kézzel nem rakodható, továbbá a nem beazonosítható hulladékokat nem áll módunkban átvenni!
 • A lakossági hulladékudvarokban a hulladék leadáshoz szükséges: érvényes magyarországi lakcímkártya.
 • A mérlegre történő fel- és lerakodás, valamint a hulladék megfelelő gyűjtőkonténerbe történő elhelyezése az ügyfél feladata.
 • A nem megfelelő konténerbe lerakott hulladék átrakása az ügyfél feladata és kötelessége.
 • A veszélyes hulladékokat kizárólag a hulladékudvart kezelő személyzet helyezheti el.
 • Folyékony veszélyes hulladékok átvétele lezárt, sérülésmentes és beazonosítható göngyölegben lehetséges.
 • Zöldhulladékot kizárólag összekötözve áll módunkban átvenni, az ágak átmérője maximum 5 cm, hosszirányban ne haladja meg a 2 métert, kézzel rakódható legyen. Zsákokban behozott zöldhulladékot ki kell önteni.
 • Az átvételi korlátozás alá eső hulladékok esetében a leadható mennyiség (kvóta) feletti mennyiség leadása tilos a lakossági hulladékudvarokban.
 • A hulladékudvarokban elhelyezhető hulladékok összegkapacítását meghaladni tilos.
 • Tároló kapacitás hiányában a hulladékudvart kezelő személyzet megtagadhatja a hulladék lerakását.
 • Az ügyfél a hulladék elhelyezése során saját érdekében ügyeljen a tisztaságra, mert az általa okozott hulladék elszóródások feltakarítása az ő feladata. Erre a hulladékudvar személyzete felszólíthatja.
 • A hulladékgyűjtő udvarban a KRESZ szabályainak betartása kötelező. Az ürítő téren egyidejűleg maximum 2 autó tartózkodhat, míg a várakozó autó a bejárat előtt akadálymentességet biztosítva várakozhat.
 • A hulladékgyűjtő udvar területén TILOS A DOHÁNYZÁS!
 • A hulladékgyűjtő udvarra hulladék beszállítás csak nyitvatartási időn belül lehetséges!
 • A hulladékudvarban az általános társadalmi normák betartása kötelező!
 • A hulladékgyűjtő udvarban a házirend betartása kötelező, ellenkező esetben a telephely kezelőszemélyzete a hulladék befogadását megtagadhatja, a házirendet megsértő személyt a telephely elhagyására szólíthatja fel.