Hulladék átvétel folyamata


  1. Érvényes magyarországi lakcímkártya bemutatása adatrögzítés céljából.
  2. Előzetes információ átadás a hulladékudvart kezelő személyzetnek a leadni kívánt hulladék fajtájáról.
  3. A hulladékudvart kezelő személyzet utasítása alapján a leadni kívánt hulladék mérlegelési pontra való eljuttatása. (lakos maga végzi)*
  4. A hulladék mérlegre való kirakodása mennyiség megállapítása céljából. (lakos maga végzi)*
  5. A mérlegelés elvégzése után a hulladék elhelyezése a megfelelő gyűjtő konténerbe a hulladék átvevő személyzet utasítása alapján. (lakos maga végzi)*
  6. Göngyölegből történő kirakodás esetén üres göngyöleg lemérése.
  7. Kirakodás közben esetlegesen kiszóródott hulladék feltakarítása. (lakos maga végzi)*

* A lakos az általa beszállított hulladékkal kapcsolatban felelősségel tartozik, ezért a hulladékudvaros csak abban az esetben tud segítséget nyújtani, amennyiben ez a hulladék befogadásának a biztonságos mozgatásához szükséges.

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!